Chi nhánh Việt Nam – Hồ Chí Minh

Giám đốc chi nhánh
Kim Jung Eun
shine@liveagain.co.kr

Điều phối viên Nhung
hongnhung@liveagain.co.kr
+84 28 2211 1115

Điều phối viên Uyên
suwon1212@liveagain.co.kr
+84 28 2211 1115

Chi nhánh Việt Nam – Seoul

Điều phối viên Mai
garin@liveagain.co.kr
+82 2 3010 2691

Chi nhánh Mông Cổ – Ulaanbaatar

Giám đốc chi nhánh
Lee Jung Pyo
jplee@liveagain.co.kr

Điều phối viên Narantuya
naraa@liveagain.co.kr
+976 8904 8282

Điều phối viên Oyu
oyu@liveagain.co.kr

Bác sĩ tư vấn Laila
laila@liveagain.co.kr

Chi nhánh Mông Cổ – Seoul

Quản lí Bayaltsetseg​
tsegii@liveagain.co.kr

Điều phối viên Oyuntuya
ogii@liveagain.co.kr
+82 10 8927 8146

Điều phối viên Narmandakh​
nara@liveagain.co.kr

HEADQUATER

CEO Jung Taik Soo
tsjung@liveagain.co.kr

Trưởng phòng kế hoạch chiến lược
Jung Yu Jin
jyj@liveagain.co.kr