LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

2022

2022

 • Thử nghiệm 200 ca trong dự án hợp tác điều trị từ xa tư vấn trước khi sang
  Hàn Quốc thăm khám và quản lý sau khi điều trị bằng nền tảng ICT
 • Khai trương chi nhánh Hồ Chí Minh, Việt Nam

2021

2021

 • Thử nghiệm 102 ca trong dự án hợp tác điều trị từ xa
  tư vấn trước khi sang Hàn Quốc thăm khám
  và quản lí sau khi điều​ trị bằng nền tảng ICT
 • Thành lập trung tâm hợp tác điều trị từ xa ICT tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ
 • Thiết lập giải pháp hợp tác điều trị từ xa​

2020

2020

 • Được Bộ Tư pháp tái bình chọn là cơ quan liên kết ưu tú (4 lần liên tiếp)​
 • Được Bệnh viện Asan Seoul tái bình chọn là ​đối tác ưu tú (2 lần liên tiếp)​

2019

2019

 • Thành lập chi nhánh Ulan Bator Mông Cổ -​ bệnh viện Asan Seoul​
 • Tổng thống Mông Cổ mời tham quan dinh ​tổng thống​
 • Bệnh viện Asan Seoul lựa chọn là đối tác ưu tú​

2018

2018

 • Hợp tác hỗ trợ bệnh nhân với bệnh viện Asan Seoul​
 • Chi nhánh Mông Cổ kí MOU giữa bệnh viện quốc gia số 1 Mông Cổ
  và bệnh viện Asan Seoul
 • Được Bộ Tư pháp tái bình chọn là cơ quan liên kết ưu tú (3 lần liên tiếp)​

2017

2017

 • Hợp tác kết nối bệnh nhân với bệnh viện Asan Seoul​

2016

2016

 • Hợp tác hỗ trợ bệnh nhân với bệnh viện Anam Đại học Korea​
 • Được Bộ Tư pháp tái bình chọn là ​cơ quan liên kết ưu tú (2 lần liên tiếp)​

2015

2015

 • Hợp tác kết nối bệnh nhân với các bệnh viện Đại học Seoul, ​bệnh viện Sinchon Severance, Bệnh viện Samsung​
 • Được Trung tâm ghép tạng bệnh viện Anam đại học Korea bình chọn là đối tác ưu tú ​

2014

2014

 • Hợp tác kết nối bệnh nhân với bệnh viện Anam Đại học Korea​
 •  Thành lập chi nhánh Live Again tại thủ đô ​Ulan Bator (Mông Cổ)​
 • Được Bộ Tư pháp bình chọn là cơ quan liên kết ưu tú​

2013

2013

 • Kết nối bệnh nhân nước ngòai đầu tiên (Mông Cổ/Ghép thận)

2012

2012

 • Đăng kí doanh nghiệp kết nối bệnh nhân nước ngoài