Монгол дахь салбар

Салбарын дарга
И Жонг Пю
jplee@liveagain.co.kr

Менежер – Н.Хандсүрэн
khandaa@liveagain.co.kr
+976 8904 2580

Координатор – Ч.Нарантуяа
naraa@liveagain.co.kr
+976 8904 8282

Координатор – Б.Оюу
oyu@liveagain.co.kr

Эмч – Б.Лайла  
laila@liveagain.co.kr

Монголын Консьержийн баг – Сөүл

Хэлтсийн дарга- Хулан
khulan@liveagain.co.kr
+82 10 4287 2563 

Менежер- Баярцэцэг
tsegii@liveagain.co.kr

Координатор – Оюунтуяа
ogii@liveagain.co.kr
+82 10 8927 8146

Координатор- Нармандах
nara@liveagain.co.kr

Вьетнам дахь салбар

Салбарын дарга
Ким Жонг Ын
shine@liveagain.co.kr

Менежер – Гүынг
phuongquynh@liveagain.co.kr
+84 28 2211 1115

Координатор – Нюнг
hongnhung@liveagain.co.kr
+84 28 2211 1115

Координатор – Сүвонг
suwon1212@liveagain.co.kr
+84 28 2211 1115

Вьетнам Консьержийн баг – Сөүл

Менежер – И Сү Ёонг
vietnamtrang@liveagain.co.kr
+82 2 3010 2691

Координатор – Хан Га Рын
garin@liveagain.co.kr
+82 2 3010 2691

HEADQUATER

Захирал- Жонг Тэг Сү
tsjung@liveagain.co.kr

Стратеги төлөвлөлт хэлтсийн дарга
Жонг Юү Жин
jyj@liveagain.co.kr